Македонија

Катастарот електронски ќе ги исправа грешките

Катастарот електронски ќе ги исправа грешките
Катастарот електронски ќе ги исправа грешките

Три нови електронски услуги воведува Контакт центарот на Агенцијата за катастар на недвижности кои ќе овозможат граѓаните и бизнис заедницата на брз и ефикасен начин да ги добијат потребните информации и услуги.

Отсега електронски ќе може да се исправи техничката грешка доколку е направена во некој од документите што ги издава Катастарот, ќе може да се закаже состанок со надлежните од оваа институција, а по електронски пат ќе се информираат клиентите и за одредени теми, новости и промени.

Контакт центарот функционира од мај 2014 година и досега има примено 48.510 повици од кои за 24.420 повици веднаш е дадена потребната информација која ја барале граѓаните што се јавиле.

– Овој двегодишен период беше доволен да согледаме дека неопходна е надградба на системот на Контакт центарот со воведување на нови електронски услуги кои ќепридонесат на поедноставен, побрз и со помалку трошоци, граѓаните и професионалните корисници да стигнат до посакуваните информации и услуги, истакна денеска на прес-конференција директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, Славче Трпески.

За on-line исправката на техничка грешка, граѓаните треба само по електронски пат преку емаил адресата info@katastar.gov.mk или на бесплатната телефонска линија 0800 – 80 – 800 да пријават техничка грешка по што таа ќе биде разгледана.

Втората услуга овозможува на бесплатниот телефонски број 0800 – 80 – 800 да се закаже состанок со стручните лица од Катастарот, додека преку третата новина наречена „Кампања“ корисниците на услугите на Катастарот ќе бидат информирани за сите новини, промени, нови сервиси, истекување или продолжување на рокови на одредени тимови на предмети.