Македонија

Казна до 50.000 евра за четири компании кои произведувале семенски материјал

Четири компании за  производство  на семеен материјал заработија парична казна од 30 до 50 000 евра од  Државниот инспекторат  за земјоделство, поради регистрирани неправилности во работата. Инспекторатот ги засилува контролите на терен.  Врши увид на работата на производителите од почетокот на процесот, па се до пласманот на семениот материјал, со цел на земјоделците да им се обезбеди квалитетно семе.

Инспектори од  Државниот инспекторат за земјоделство денеска беа на парцелите на комапнијата ,,Агроунија,, кај Дељадровце.

Во изминативе 5 -6 месеци инспеткоратот  посвети големо внимание на производството на семенски материјал. Од вкупно 21 регистриран производител кај четири фирми  се констатирани неправилности во работата и тоа  во  пакувањето, декларациите поради што се санкционирани и им се изречени парични  казни, изјави директорот на Инспекторатот, Цветан Трипуновски.

Сите производители  имаат обврска кога ќе го собираат житото да го известат Инспекторатот, за да можат надлежните да извршат контрола на квалитетот и на количината која е пријавена како семенски материјал. Од оваа година се воведуваат и  посебни вонредни контроли.

Македонија има квалитетна пченица, но со вонредните контроли дополнително ќе се потврдува. Уште еднаш апелираме дека инспекторатот ќе ги засили конторлите на терен и нема да дозволиме манипулација било тоа да е од домашните производители или пак од увоз од трети земји, зошто без квалитетен семенски материјал не може да има квалитетно производство во земјава,  рече  Трифуносвки.

Во регистарот на инспекторатот на  земјоделство вкупно се регистрирани 21 производител на семенски  материјал.