Македонија

Казнети 34 лица, вработени во МВР

Казнети 34 лица, вработени во МВР

Во текот на минатата недела по спроведена дисциплинска постапка, донесени се 34 решенија против 34 вработени во Министерството поради сторени повреди во работењето, согласно одредбите од член 206 став 1 точки 1, 2 , 3 и 11 и член 207 став 1 и точки 4, 8, 11 и 15 од Колективниот договор на МВР.

Притоа, како што соопшти МВР, на 23 вработени изречена им е мерка “парична казна”, на двајца вработени мерка – „запирање на постапката“ и на двајца вработени мерка “отказ“, а станува збор за:

Полицаец во полициска станица за ГП и ГН Стрезимир изречена му е мерка „парична казна“ (поминал наплатна рампа без да плати патарина)

Раководител на смена во полициска станица за ГН-Лабуништа, РЦ за ГР-Запад изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано)

Полицаец во полициска станица за ГН-Лабуништа, РЦ за ГР-Запад изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано)

Полицаец во полициска станица за ГН-Лабуништа, РЦ за ГР-Запад изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано)

Полицаец во полициска станица за ГН-Лабуништа, РЦ за ГР-Запад изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано)

Полицаец во полициска станица ОН-Штип, СВР-Штип изречена му е мерка „парична казна“ (покажал слаба активност во работењето)

Полицаец во полициска станица за ГН Сопот, РЦ за ГР Север изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано)

Полицаец во полициска станица за ГН Сопот, РЦ за ГР Север изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано)

Полицаец во полициска станица за ГН Сопот, РЦ за ГР Север изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано)

Виш инспектор за странци и реадмисија, РЦ за ГР Југ изречена му е мерка „парична казна“ (дал копија од телеграма на лице на кое не му бил дозволен излез од територијата на Р.Македонија)

Полицаец во ПО Кривогаштани, СВР Битола изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано)

Раководител на смена во полициска станица за ГН-Франгово, РЦ за ГР Запад изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано)

Дежурен полицаец во полициска станица за ГН-Франгово, РЦ за ГР Запад изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано)

Полициски службеник во полициска станица за ГН-Франгово, РЦ за ГР Запад изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано)

Полициски службеник во полициска станица за ГН-Франгово, РЦ за ГР Запад изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано)

Раководител на смена во полициска станица за ГП и ГН-Свети Наум, РЦ за ГР Запад изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано)

Дежурен полицаец во полициска станица за ГП и ГН-Свети Наум, РЦ за ГР Запад изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано)

Полицаец во полициска станица за ГП и ГН-Свети Наум, РЦ за ГР Запад изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано)

Полицаец во полициска станица за ГП и ГН-Свети Наум, РЦ за ГР Запад изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано)

Полицаец во полициска станица за ГП и ГН-Свети Наум, РЦ за ГР Запад изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано)

Помошник дежурен во ПО Попова Шапка, СВР Тетово изречена му е мерка „парична казна“ (го напуштил работното место без да го извести непосредниот старешина)

Полицаец за обезбедување објекти во ПО за НФОО Охрид, СВР Охрид изречена му е мерка „парична казна“ (бил затекнат како спие и под дејство на алкохол за време на работа)

Полицаец во полициска станица ОН Центар изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано)

Полицаец во полициска станица ОН-Велес, СВР-Велес изречена му е мерка „запирање на постапката“ (нема повреда)

Полицаец во ПСОН-Штип, СВР-Штип изречена му е мерка „запирање на постапката“ (нема повреда)

Самостоен инспектор во Отсек за потраги во Сектор за меѓународна полициска соработка изречена му е мерка „отказ“ (сторил кривично дело криумчарење на мигранти)

Полицаец во ЕБР изречена му е мерка „отказ“ (физички нападнал лице)