Македонија

Ќе се собира кабаст отпад во Карпош

Ќе се собира кабаст отпад во Карпош

Во петок кабастиот отпад ќе се собира на повеќе локации низ урбаните заедници Козле, Тафталиџе“1 и 2, Нерези, Жданец, Влае 2 и УЗ Владо Тасевски.

Во сабота, акцијата продолжува низ урбаните заедници Влае 1, и Карпош 1, 2, 3 и 4.

Акцијата ќе се одвива на  двете страни (лева и десна) на булеварот Партизански одреди.