Економија

КХВ даде одобрение „Инвестброкер“ да врши три нови услуги

КХВ даде одобрение „Инвестброкер“ да врши три нови услуги

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на денешната седница даде согласност на брокерската куќа „Инвестброкер” ад Скопје да ја прошири  дозволата за работење со хартии од вредност со три нови услуги.

Како што соопшти КХВ „Инвестброкер” АД Скопје ќе може да врши прием и пренос на налози за купување и за продавање хартии од вредност на странски пазари, со што ќе може да се приклучи на регионалната платформа за тргување со хартии од вредност котирани на Бугарската, Загрепската и на Македонската берза. Тоа значи дека девет од десетте членки на Македонската берза ги исполнија условите за да учествуваат на регионалната платформа СЕЕ Линк, истакнуваат од Комисијата за хартии од вредност.

Воедно, како што информира КХВ, „Инвестброкер” ад Скопје ќе може да чува хартии од вредност, што вклучува отворање и водење сметки на хартии од вредност во свое име, а за сметка на нивните клиенти и други услуги со хартии од вредност по налог на клиентот, како и да врши дополнителни услуги за издавачите на хартии од вредност.

На денешната седница на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија е обновeна една дозвола за работење на брокер.