Македонија

Ќе им се одзема службеното оружје на насилните лица

Ќе им се одзема службеното оружје на насилните лица

Можностите за унапредување на системот за превенција од насилство, особено во делот на насилство кое се сторува со оружје кое е во посед на приватни или службени лица, се разгледувани на вчерашната седница на Владата.

– Оние службени лица коишто во извршувањето на своите службени задачи по сила на закон имаат допир со оружје, доколку евентуално би биле пријавени дека се сомичат за сторување на определено дело кое во себе содржи елемент на насилство, во соодветна процедура да биде ограничена можноста за нивен допир со оружјето коешто службено го поседуваат и го употребуваат во вршење на своите службени задачи,  посочи владиниот портпарол Александар Ѓорѓиев.

Формирана е посебна работна група со претставници од МВР, МО, МТСП, МЗШВ и останнати институции кои во рок од една недела треба да изготват информација и да ја известат Владата околу можностите за креирање на нова законска нормативна-регулатива во институциите каде таа не постои и квалитативно унапредување во оние каде што постои.

– Треба да се предвиди и соодветната постапка во определени ситуации како би дошло до ограничување до простапот на оружје на едно службено лице кое што би се сомничело за сторување на дело со елементи на насислтво, истакна Ѓорѓиев.