четврток, 27 октомври 2016  |  Вести денес: 51

Ќе се бара инвеститор за ­Љу­ба­ниш­та

Од Аген­ци­ја­та за про­мо­ци­ја и под­дрш­ка на ту­риз­мот ве­лат де­ка ту­рис­тич­ка­та зо­на­ Љу­ба­ниш­та 1, со по­вр­ши­на од 26,8 хек­та­ри, е одоб­ре­на од Ми­нис­терс­тво­то за транспорт и вр­ски, а во фа­за на из­ра­бот­ка на ур­ба­нис­тич­ки­от план е Љу­ба­ниш­та 2, ка­де што, пак, сe уш­те не се рас­чис­те­ни имот­но-п­рав­ни­те од­но­си.

lj

Последни вести

Дел од ло­ка­ли­те­тот Љу­ба­ниш­та во Ох­рид, ка­де што ин­дис­ки­от ми­ли­јар­дер Суб­ра­та Рој пла­ни­ра­ше да гра­ди ту­рис­тич­ки ком­плекс, е под­гот­вен да оди на јав­на ли­ци­та­ци­ја, објави Вест.

Од Аген­ци­ја­та за про­мо­ци­ја и под­дрш­ка на ту­риз­мот ве­лат де­ка ту­рис­тич­ка­та зо­на­ Љу­ба­ниш­та 1, со по­вр­ши­на од 26,8 хек­та­ри, е одоб­ре­на од Ми­нис­терс­тво­то за транспорт и вр­ски, а во фа­за на из­ра­бот­ка на ур­ба­нис­тич­ки­от план е Љу­ба­ниш­та 2, ка­де што, пак, сe уш­те не се рас­чис­те­ни имот­но-п­рав­ни­те од­но­си.

Љу­ба­ниш­та 2 е де­сет­крат­но по­го­ле­ма и из­не­су­ва 289,5 хек­та­ри.

Вла­да­та ќе ги прог­ла­си две­те ло­ка­ции за сло­бод­ни ту­рис­тич­ки зо­ни и ќе ги по­ну­ди на ин­вес­ти­тор да ги ку­пи, за по­чет­на це­на од ед­но ев­ро за квад­ра­тен ме­тар.

Коментирај

* Нетпрес нема да објавува коментари кои содржат говор на омраза, кои дискриминираат по основ на родова, социјална, етничка припадност или сексуална определба, како и коментари кои повикуваат на етничко, верско, расно, национално или политичко насилство и нетолеранција.

Нема коментари.

Најчитани вести