Македонија,Економија

Ќе се субвенционира нов лет од Охрид до државите од западна Европа

Ќе се субвенционира нов лет од Охрид до државите од западна Европа

Општина Охрид распиша Јавен повик за прибирање на барања за финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници. Целта на давањето финансиска поддршка е воведување на една нова дестинација помеѓу аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид и државите од западна Европа.

Заинтересираните, документацијата за барање за учество во постапката за доделување на финансиска поддршка може да ја подигнат секој работен ден од 10:00 до 15:00 часот, кај Комисијата за спроведување на постапката за доделување на финансиска поддршка.

Рокот за доставување на барањата трае до 27.01.2015 година до 13:00 часот. Барањата се доставуваат во архивата на општина Охрид.