Магазин

„Ќерката на математичарот“, најнов роман на Венко Андоновски

„Ќерката на математичарот“, најнов роман на Венко Андоновски

Деновиве, во издание на „Табернакул“, од печат излезе најновиот роман на Венко Андоновски, „Ќерката на математичарот“. Станува збор за два романа со еден заеднички крај, односно за две книги кои и графички се одделени една од друга: во едната, поголема книга е „вградена“ помалата, која може да се извади од големата книга.

Читањето е двонасочно: може да се прочита најпрвин големата, а потем малата книга, или прво малата, а потем големата, затоа што двете се надополнуваат, односно се расветлуваат една со друга, а завршуваат со заеднички крај.

Книгата е дистрибуирана во книжарницата на „Табернакул“ и се продава со празничен попуст.