Магазин

Книга за македонски сликари од Ефтим Клетников

Книга за македонски сликари од Ефтим Клетников

Во мултимедијалниот културен центар „Матица ексклузив“ вечер ќе биде промовирана книгата „Слика.Облик. Сон“ од поетот, есеист и преведувач Ефтим Клетников.

– На над 400 страници авторот пишува за значајни појави и личности во сликарство, со посебен осврт на македонските сликари: Љубомир Белогаски, Трајче Јанчески, Илија Аџиески, Васко Ташковски, Павле Кузмановски, Глигор Чемерски, Петар Попчев, Ниче Василев, Владо Георгиевски, Владимир Темков, Омер Калеши, Решат Амети и др., информира „Матица“.

Најновото дело на Клетников ќе го промовира проф. д-р Христина Николовска, а настанот ќе биде збогатен со музички перфоманс на Васил Атанасов и Драган Даутовски.