Македонија

Конференција за поголема безбедност на лифтовите во СКМ

Конференција за поголема безбедност на лифтовите во СКМ

Стопанската комора на Македонија ќе одржи прес-конференција на тема: Поголема безбедност на лифтовите – иницијатива на групацијата за домување и управување со станбен и деловен простор за измени на законот за техничка инспекција.

На прес-конференцијата ќе присуствува и Васе Самараков, претседател на Групацијата за домување со станбен и деловен простор при Стопанската комора на Македонија.