Македонија

Конференција за поттикнување на свеста за лица со ретки болести

Конференција за поттикнување на свеста за лица со ретки болести

Здружението на граѓани за ретки болести „Живот со Предизвици“, ја организира „Првата ЦЕИ конференција за градење на регионална мрежа на организации за Ретки Болести“, на 23-24 Март, 2014, во Скопје, Р. Македонија.

Оваа конференција е проект кој ќе придонесе кон зајакнување на капацитетите на организациите и зголемување на вмрежувањето и комуникацијата помеѓу организациите за ретки болести во регионот на Централна Европа.

„Со оваа конференција ќе придонесеме кон подигнување на свеста во однос на ретките болести (во однос на јавност, институции и медицински професионалци).Фокусот е на градење регионална мрежа на организации за ретки болести за зајакнување на лидерство во застапување и лобирање за правата на пациентите и споделување на информации за имплементација на Националните планови/стратегии за ретки болести во земјите од регионот,“ велат организаторите.

Конференцијата е поддржана од ЦЕИ (Централна Европска Иницијатива), Гензим – Санофи Авентис и Целгене Корпорација. ЦЕИ иницијативата е формирана во Будимпешта на 11 ноември 1989 година како прв Форум за промовирање на регионалната соработка помеѓу земјите од Централна, Источна и Југоисточна Европа. Од своето основање, активностите на ЦЕИ се фокусираат на поттикнување на политички и социо-економски развој во регионот во насока на избегнување на нови линии на поделба во Европа. Централна мисија на ЦЕИ иницијативата е регионална соработка за европска интеграција: мост меѓу макрорегионите.