Македонија

Конференција за заштита на жените жртви на родово насилство

Конференција за заштита на жените жртви на родово насилство

Националниот совет за родова рамноправност (НСРР) денес во Скопје ќе одржи регионална конференција за „Заштита и поддршка на жените жртви на родово базирано насилство – моментални состојби и добри пракси”, пишува МИА.

Целта е да се направи анализа на состојбите за заштита на жените жртви на родово базирано и семејно насилство во земјата и размена на добри практики во земјите од регионот и ЕУ поврзано со имплементација на стандардите воспоставени со Конвенцијата на Совет на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство.

Конференцијата е организирана како дел од регионалниот проект „Со здружени напори – кон новите Европски стандарди во заштитата на жените од родово базирано насилство”, финансиран од Европска унија.

На собирот најавено е учество на претставнички на невладини организации од Словенија, Хрватска, БиХ, Србија, Црна Гора и Македонија, како и претставници на државни институции и меѓународни организации.