Македонија

Конференцијата за предизвиците на жената претприемач во руралната средина

Конференцијата за предизвиците на жената претприемач во руралната средина

Во Кочани денеска ќе се одржи конференција на тема „Предизвиците на жената-претприемач во руралната средина“, во организација на Федерацијата на фармери на Македонија и Мрежата за рурален развој на Македонија.

Самиот настан има за цел да го поттикне претприемништвото кај руралната жена и да се согледаат проблемите и предизвиците на овие маргинализирани групи кои ги имаат во руралните средини во делот на претприемништвото.

На Конференцијата „Предизвиците на жената – претприемач во руралната средина“ претставници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе имаат презентација на ИПАРД програмата.

На конференцијата поканети се жени–фармери, жени – претприемачи, но и претставници на научни, образовни и други институции кои соработуваат со руралното население.