Магазин

Конкурс за драмски текстови

Конкурс за драмски текстови

Министерството за култура објави Конкурс за откуп на драмски текстови од македонски автори со цел да се стимулира драмското творештвото за потребите на македонската театарска сцена и да се промовираат домашните драмски автори. За откуп на авторските права Министерството за култура на авторите ќе им додели авторски надомест во износ од 100.000 денари.

Конкурсот е отворен до 31 јануари 2015 година за сите автори-државјани на Република Македонија. Секој автор има право да конкурира со по еден оригинален драмски текст пишуван на македонски јазик, кој не е претходно изведуван ниту публикуван.

Стручната комисија треба да  избере најмногу три драмски текстови од пријавените на конкурсот, а потоа, тие  ќе бидат објавени.