Македонија

Конкурсот за усовршување на наставниците во странство отворен до 1 септември

Конкурсот за усовршување на наставниците во странство отворен до 1 септември
Во тек е конкурсот на МОН за субвенционирање на научни трудови

Наставниците имаат можност да се усовршат професионално на некој од најдобрите  200 универзитети од областа на образованието рангирани на шангајската листа на Џиао Тонг универзитет, за што од оваа година Министерството за образование и наука ќе доделува стипендии.

Заменик-министерот за образование и наука Спиро Ристовски потсети дека конкурсот за 2016/2017 година трае до 1 септември и дека наставниците сега, по завршената учебна година, можат да размислат да ја искористат можноста да студираат на магистерски и на докторски студии во странство.

МОН во целост ќе го покрие трошокот за уписнина во износ од најмногу 40.000 американски долари годишно, ќе исплаќа месечен паричен надомест за трошоците за живот и ќе му обезбеди на кандидатот еден повратен авионски билет. Додека траат студиите во странство, работниот однос на наставникот ќе биде во мирување, а по враќањето тој е обврзан да остане на работното место најмалку за период колку што му мирувал работниот однос.

Министерството односно Владата ќе ги покрие целосно трошоците за нивната стипендија и престој, трошоците поврзани со студирање на соодветниот факултет. Конкурсот трае до 1 септември и очекувам во текот на летниот период да имаме и конкретни апликации, бидејќи имаше интерес од страна на наставниците. За оваа цел МОН го измени и соодветниот закон и во него е утврдена гаранција за работното место на наставникот кој ќе оди да го дооформи своето образование, но со обврска потоа да се врати и да работи во Република Македонија, рече Ристовски.