Балкан

Косово ќе стане сопственик на целиот недвижен имот на СФРЈ на своја територија

Косово ќе стане сопственик на целиот недвижен имот на СФРЈ на своја територија