Македонија

Костадиновски ќе изврши увид во санацијата на ГК-18 од ХМС Брегалница

Костадиновски ќе изврши увид во санацијата на ГК-18 од ХМС Брегалница