Македонија

Костадиновски: Со враќањето во селата ќе се има и поголеми приходи за земјоделците

Костадиновски: Со враќањето во селата ќе се има и поголеми приходи за земјоделците

-Ќе има повисоки приходи и за земјоделството и генерално во делот на учеството на земјоделското производство во бруто домашниот производ и на тој начин да овозможиме оние коишто ќе се вратат на село, покрај тоа што би ги користеле овие мерки, да имаат поквалитетен род, поголема продуктивност и подобри приходи, рече Костадиновски.