Македонија,Крими хроника

Кривична пријава за вработен во ЈП „Македонски шуми“

Кривична пријава за вработен во ЈП „Македонски шуми“

Кривична пријава за вработен во ЈП „Македонски шуми“ кој 15 пати дозволил на фирма од Скопје да купи дрвни сортименти а што изготвил и потпишал фактури и одобренија иако фирмата купувач немала извршено авансно плаќање.

Тој му нанел штета на претпријатието во износ од 278.934 денари.