Македонија

Листа на примени бруцоши во државните студентски домови

Листа на примени бруцоши во државните студентски домови
Министерството за образование и наука ги објави резултатите од примени бруцоши во студентските домови во Република Македонија.

Листа на студенти примени во ДСД „Пелагонија”, за академската 2016/2017 година

Листа на студенти примени во ДСД „Гоце Делчев”, за академската 2016/2017 година

Листа на студенти примени во ДСД „Кузман Јосифовски Питу”, за академската 2016/2017 година

Листа на студенти примени во ДСД „Стив Наумов-прва и втора зграда”, за академската 2016/2017 година

Листа на студенти примени во ДСД „Стив Наумов-трета зграда”, за академската 2016/2017 година

Листа на студенти примени во „Стив Наумов-нови бараки”, за академската 2016/2017 година

Листа на студенти примени во ДСД „Томе Стефановски Сениќ”, за академската 2016/2017 година

Листа на кандидати кои конкурирале во: ДСД „Стив Наумов – нови бараки“, ДСД „Гоце Делчев“ и ДСД „Кузман јосифовски Питу“, а се примени во студентски дом според изјава за втор избор или најповолен избор

Листа на студенти примени во Државниот студенски дом „Браќа Миладиновци” – Штип, за академската 2016/2017 година

Листа на студенти примени во Приватниот студенски дом „Хилјадников” – Штип, за академската 2016/2017 година

Листа на студенти примени во Приватниот студенски дом „Логос” – Штип, за академската 2016/2017 година

Листа на студенти примени во Приватниот студенски дом „Оаза” – Штип, за академската 2016/2017 година

Листа на студенти примени во Студентскиот дом „Кочо Рацин” – Битола за академската 2016/2017 година

Листа на студенти примени во Студентскиот дом „Орде Чопела” – Прилеп за академската 2016/2017 година

Листа на студенти примени во Студентскиот дом „Никола Карев” – Охрид за академската 2016/2017 година