Македонија

Македонија го одбележува Светскиот ден на хипертензија

Македонија го одбележува Светскиот ден на хипертензија

Секој четврти од десет возрасни имаат повисок крвен притисок, што често не се дијагностицира навреме. Хипертензијата лесно може да се утврди и  лесно може да се воведе модификација на животен стил или терапија за соодветно регулирање на крвниот притисок, а сепак само половина од вкупниот број на луѓе со хипертензија се свесни дека ја имаат.

Таа е втор водечки ризик фактор за оптовареност со болест  во земјите во развој, како и водечки фактор за мозочен удар  и срцева слабост. Здравите ставови – здрава исхрана, намален внес на сол, зголемена физичка активност, одржување на здрава телесна тежина, намален внес на алкохол и престанок на пушење,  можат да помогнат во борбата со хипертензијата.

Македонската асоцијација за хипертензија, заедно со  Здружението на лекари по општа и семејна медицина го одбележуваат  Светскиот ден за хипертензија во текот на целата недела.