Македонија

Македонија се здоби со шест нови златни прачки

Македонија се здоби со шест нови златни прачки

Од НБРМ информираат дека се зголеми количината на монетарно злато во девизните резерви на Република Македонија за 2.288 унци, односно од 218.875 унци се искачи на 221.163 унци злато.

Како што се наведува во соопштението, Народната банка се стекна со нови 6 прачки на монетарно злато со пазарна вредност од околу 2,6 милиони евра, кое во целост ги задоволува стандардите за квалитет утврдени на пазарот на благородни метали во Лондон.

– Оваа постапка се реализира согласно Одлуката на Владата на Република Македонија за претворање на пригодните ковани пари во монетарно злато и согласно измените и дополнувањата на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка, според кои на Народната банка и беа отстапени дефинитивно одземени златни предмети од Агенцијата за управување со одземен имот, појаснуваат од Народната банка.

Пригодните ковани пари и дефинитивно одземени златни предмети биле испратени на постапка на претопување во швајцарска топилница, по што функционално се претворени во монетарно злато и се вклучени во девизните резерви на Република Македонија.