Македонија

Македонски фаремери на Саем во Солун

Македонски фаремери на Саем во Солун

Во организација на Федерацијата на фармерите на Македонија, 300 македонски фармери денеска ќе го посетат 9-от Меѓународен саем за сточарство и живинарство „Zootechnia 2015“ во Солун, Грција.

На саемот земјоделците ќе имаат можност да видат нови технологии кои се применуваат во земјоделството, посебно во сточарството, како и нови раси на животни, машини, услуги и истражување.

Целта на посетата е да се согледаат новите технологии и да се применат во земјоделството, размена на искуства, остварување бизнис средби и соработка со нови пазари.

Zootecnhnia е единствената специјализирана саемска изложба која се однесува на одгледување животни и производство на месо во Грција и на Балканот.