Македонија

Македонско – австриски бизнис форум во Скопје

Македонско – австриски бизнис форум во Скопје

Бизнис форум на кој ќе присуствуваат компании од Австрија ќе се одржи денеска во Скопје, во организација на Стопанската комора на Македонија и Стопанската комора на Австрија.

На форумот ќе присуствуваат компании од градежништвото и инфраструктурата, вода за пиење, отпадни води, наводнување, одводнување, атмосферски води, патна и железничка инфраструктура, особено поставување на безбедносни системи, бариери за заштита од бучава и сообраќајни знаци, системи за сигнализација и автоматизација за железници, санација на патна инфраструктура, заштита на мостови на иновативен начин и др.

На форумот ќе се обратат Герхард Шлатл, трговско аташе во Трговското одделение при Амбасадата на Австрија во Македонија и Јелисавета Георгиева, извршен директор  на Стопанската комора на Македонија.