Македонија

Македонското сирење ќе се најде на француските трпези

Македонското сирење ќе се најде на француските трпези

Сирење во вредност од милион и триста илјади евра ќе се извезе од седум македонски градови во Франција.

На француските трпези, покрај другите македонски сирења, ќе се најде и квалитетното беровско.

Берово и Ливеро, од кадешто потекнува најпопуларното француско сирење, се забратимени општини.