Македонија

„Макстил“ подигна кредит од 24,5 милиони евра

„Макстил“ подигна кредит од 24,5 милиони евра

Компанијата „Макстил“, за која постои реалнa можност да биде затворена доколку до 31 октомври не ги  исполни условите за добивање А интегрирана дозвола, земала кредит од Стопанска банка Скопје во износ од 24,5 милиони евра.

Од компанијата информираат дека овој Договор за мултивалутна кредитна рамка има неколку подлимити: подлимит во износ од 7 милиони евра за подршка на тековното работење на револвинг принцип (краткорочни кредити,гаранции и акредитиви), подлимит во износ од 4 милиони евра за подршка на тековно работење, како и подлимит во износ од 8 милиони евра за долгорочно инвестирање-нов инвестициски кредит за инвестиции со цел заштита на животната средина. За кредитот компанијата задолжи недвижен имот и опрема.

За добивање на А интегрирана еколошка дозвола, комапнијата ги нема завршено целосно работите што предвидуваат вградување на потребниот филтер, а кој  би требало да го спречи загадувањето на животната средина.

Од големите индустриски капацитети, покрај „Макстил“, и  „Југохром“ нема се’ уште ваква дозвола, но со оглед на тоа дека рокот е до 31 овој месец, а оваа компанија нема  почнато ни со исполнување на оперативниот план, шансите се многу големи таа да биде затворена.