Афоризми

Меморијата сеуште добро ме служи. Во социјализмот, помеѓу појадокот и вечерата имаше и ручок!

Меморијата сеуште добро ме служи. Во социјализмот, помеѓу појадокот и вечерата имаше и ручок!