Економија

„Мермерен комбинат“ ќе ја распределува акумулираната добивка

„Мермерен комбинат“ ќе ја распределува акумулираната добивка

Компанијата „Мермерен комбинат“ на акционерското собрание донесе одлука за распределба на акумулирана добивка остварена до 31-ви декември 2012-та година, се наведува во информацијата објавена на Македонска берза.

Дел од акумулираните добивки остварени до 31-ви декември 2012-та година во износ од 150 милиони 526 илјади и 256 денари се распределуваат како бруто дивиденда за обични акции во износ од 135 милиони 473 илјади 630 денари и данок на наплата на дивиденда во износ од 15 милиони 52 илјади 626 денари.

Последен ден на тргување со право на дивиденда е 27-ми февруари 2014-та година, а прв ден на тргување без право на дивиденда е 28-ми февруари 2014-та година.

Исплатата на дивиденда ќе започне на шести март оваа година.