Македонија

МФ: Зголемени инвестиции, намалена невработеност и долг на ниско ниво

МФ: Зголемени инвестиции, намалена невработеност и долг на ниско ниво

Во интерес на точното информирање на јавноста Министерството за финансии реагира по однос на изнесените податоци на прес конференција на Зоран Заев.

Во продолжение го пренесуваме целото соопштение интегрално:

– Невработеноста во Република Македонија е значително намалена последните десет години, односно од 38,7 отсто во 2005 година на 26,8 отсто во 2015 година, или за 11,9 процентни поени е помала согласно податоците на Државната статистика. За овие 9 години во Македонија се отворени 140.000 нови работни места;

– Стапката на сиромаштија од 30 отсто во 2005 е намалена на 24 отсто во 2013 година, согласно податоците на Државниот завод за статистика;

– Странските директни инвестиции од 2007 до 2015 година изнесуваат 2,3 милијарди евра или се зголемиле за 4 пати во однос на периодот од 2003 до 2006 година, согласно податоците на Народна банка;

– Македонија е земја со највисок раст во регионот, согласно проценките на Светска банка и ММФ;

– Македонија е земја со четврт најнизок државен долг во Европа – согласно податоците на европската статистика Еуростат. Државниот долг е намален од 36,7 отсто во 2005 на 36 отсто од БДП во 2015 ;

– Македонија е 12 најдобра дестинација во свет за водење бизнис и 6-та најдобра во Европа согласно реномираниот извештај на Светска банка Дуинг бизнис.

Ова се факти. Нив ги кажуваат реномирани институции со интегритет.