Македонија

Министерство за транспорт и врски: Почната е постапка за поништување на продажбата на Официрски дом

Министерство за транспорт и врски: Почната е постапка за поништување на продажбата на Официрски дом

Министерството за транспорт и врски согласно законските прописи започна постапка за поништување на продажбата на објектот поранешен „Офицерски дом“ во Битола, информираат од Министерството.

dok

Министерството за  транспорт и врски на ден 02. 02. 2016 година во печатените дневни весници објави исправка на огласот со кој се запира постапката за продажба на Офицерскиот дом во Битола.