Македонија

Министерството за финансии исплати поврат на ДДВ на 1.273 фирми

Министерството за финансии исплати поврат на ДДВ на 1.273 фирми
Министерството за финансии вчера исплати 640 милиони денари по основ на поврат на данок на додадена вредност. Повратот е извршен на 1.273 фирми.

Исплатата на поврат на ДДВ е редовно, како што доспеваат налозите за отплата.

Од Министрството за финансии велат дека уредното и навремено сервисирање на обврските е нивен приоритет.