Македонија

Мисија на ММФ во посета на Македонија

Мисија на ММФ во посета на Македонија

Мисија на Меѓународниот монетарен фонд предводен од Ивана Владкова Холар ќе престојува во Македонија од 27 окотомври до 5 ноември 2014 година.

Мисијата на ММФ ќе има разговори за Пост-програм мониторинг на македонската економија со цел изготвување извештај што ќе биде поднесен до Бродот на директори на ММФ.

Процесот на Пост-програм мониторинг (ППМ) е наменет за земји членки коишто имаат преостаната обврска кон Фондот по истекот на нивните аранжмани.