Македонија

МО ги повикува младите да се пријават на огласот за професионални војници

МО ги повикува младите да се пријават на огласот за професионални војници

Министерството за одбрана на Република Македонија ги повикува сите млади граѓани на Република Македонија да се пријават на објавениот оглас за професионални војници и со тоа да ја искористат можноста да бидат дел од Армијата на Република Македонија.

Процесот на селекција ќе се одвива во рамки на максимална транспарентност која вклучува четири фази т.е. поднесување на документи, медицински прегледи, психофизички тестови и процес на специјална селекција. Целта на сите тестови е да се продолжи со традиционалното ангажирање на професионални војници со развиени психофизички способности и високи морални и етички стандарди.

Од Министерството уште еднаш ги повикуваат сите млади луѓе кои се убедени дека можат да ги исполнат обврските во една од најугледните институции во Република Македонија и кои сакаат да придонесат кон безбедноста на својата татковина во заштита на нејзиниот територијален суверенитет, да се пријават на јавниот оглас за професионални војници кој е објавен во дневните весници на Република Македонија и на веб – страницата на Министерството за одбрана.