Македонија

МОН ги повикува СОНК утре на средба

МОН ги повикува СОНК утре на средба

Согласно повиците на СОНК во изминатите неколку денови за продолжување на разговорите во рамки социјалниот дијалог, Министерството за образование и наука го повикува на средба раководството на синдикалната организација, во недела во 11:00 часот во просториите на Министерството.

Истовремено, Министерството информира дека зголемувањето на платите на вработените во областа на образованието е дефинирано во Програмата за работа на Владата, при што за оваа календарска година предвидено е зголемување за 4%, додека во следните години зголемувањето ќе зависи од буџетските можности.

Исто така, Министерството прифаќа дебата и за унапредување на системот на екстерното тестирање, но единствено во насока на зголемување на знаењето на учениците и подигнување на објективноста на наставниците при оценувањето.