Македонија

МВР издаде 1.706 потврди за барање азил

МВР издаде 1.706 потврди за барање азил
Издадени нови 2.695 потврди за азил

МВР издаде 1.706 потврди за барање азил во Република Македонија изминатите три дена на странските државјани кои илегално влегле на нашата територија.

Во периодот од 19 јуни до 13 јули во 8 часот, сооппшти МВР, издадени се потврди на 12.175 странски државјани, од кои 9.265 се од машки пол, 1.549 се од женски пол, 1.271 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 90 деца кои патуваат без родител, на кои им е издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил.

Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија – 8.592, потоа Авганистан – 1.043, Ирак – 657, Пакистан – 453, Сомалија – 349, Палестина – 325, Конго – 243, додека останатите се во помал број.

Од започнувањето на издавањето на потврдите до 13 јули до Одделението за азил се поднесени 32 барања за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда , при што 23 барања се од државјани на Сирија за азил од нив шест за деца, потоа три барања од државјани од Пакистан, по две барања од државјани од Мароко и Алжир и по едно барање од државјани од Египет и Ирак.

Во ЈУ Прифатен центар за баратели на азил во дневниот регистар на баратели на азил за 13.07.2015 година се евидентирани 25 баратели на азил, од кои 16 баратели на азил се мажи, 2 баратели на азил се жени и 7 баратели на азил се малолетни лица. Од вкупниот број баратели на азил кои се присутни во ЈУ Прифатниот центар, евидентирани се 2 баратели на азил со повреди на долните екстремитети (двајца мажи), додека пак бремени барателки на азил како и малолетни лица без придружба на старател не се регистрирани во ЈУ Прифатниот центар.