Македонија,Крими хроника

МВР казни 48 свои вработени

МВР казни 48 свои вработени

Во текот на минатата недела по спроведена дисциплинска постапка, министерството за внатрешни работи донесе 48 решенија против 48 вработени во Министерството поради сторени повреди во работењето. На 43-ца вработени изречена им е мерка – „парична казна” и на пет вработени мерка – “запирање на постапката“, а се работи за:

Помошник дежурен во ПО Камењане, СВР Тетово изречена му е мерка „парична казна“ (поради невнимание дозволил да му избега приведена албанска државјанка);
Полицаец во ПС за ГП Табановце, РЦ за ГР Север изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано);
Полицаец во ПС за ГП Табановце, РЦ за ГР Север изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано);
Полицаец во ПС за ГП Табановце, РЦ за ГР Север изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано);
Полицаец во ПС за ГП Табановце, РЦ за ГР Север изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано);
Полицаец за БПС„ во ПО за БПС Струга, СВР Охрид изречена му е мерка „парична казна“ (бил под дејство на алкохол за време на работа);
Полицаец во увидна група во ПС за БПС Штип, СВР Штип изречена му е мерка „парична казна“ (покажал слаба активност во работењето);
Полицаец во ПС ОН Штип, СВР Штип изречена му е мерка „парична казна“ (покажал слаба активност во работењето);
Полицаец во ПС за ПС и ГН Богородица, РЦ за ГР Југ изречена му е мерка „парична казна“ (Не постапил согласно правилата и прописите на Министерството);
Полицаец во ПС за ГП Аеродром „Св.Апостол Павле„ Охрид, РЦ за ГР Запад изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано);
Полицаец во ПС за БПС Струмица, СВР Струмица изречена му е мерка „парична казна“(не изготвил Записник за пронајдени предмети и Потврда за вратени предмети);
Инспектор за криминалистичко технички увид на место на настан, СВР Велес изречена му е мерка „парична казна“ (не постапил согласно Законот за оружје);
Самостоен инспектор во НК за КР Кавадарци, СВР Велес изречена му е мерка „парична казна“(не постапил согласно Законот за оружје);
Полицаец во ПС за ГН Чашка, РЦ за ГР Север изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано);
Полицаец во ПС за ГН Чашка, РЦ за ГР Север изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано);
Полицаец во ПС за ГН Чашка, РЦ за ГР Север изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано);
Полицаец во ПС за ГН Чашка, РЦ за ГР Север изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано);
Полицаец во ПС за ГП и ГН Пелинце, РЦ за ГР Север изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано);
Полицаец во ПС ОН Прилеп, СВР Битола изречена му е мерка „парична казна“ (покажал слаба активност во работењето);
Полицаец во ПС ОН Прилеп, СВР Битола изречена му е мерка „парична казна“(покажал слаба активност во работењето);
Полицаец во ПС за ГП Табановце изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано);
Полицаец во ПС за ГП Табановце изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано);
Полицаец во ПС за ГП Табановце изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано);
Главен аналитичар во Отсек за статистичко истражување и документирање во СВР Струмица изречена му е мерка „парична казна“ (доставил известување до странка со нецелосна содржина)
Полицаец во ПС НФОО изречена му е мерка „парична казна“ (спиел на работното место);
Главен инспектор во Отсек за фалсификат и компјутерски криминал во СВР Скопје изречена му е мерка „парична казна“(доцнел на работното место );
Полицаец во ПС ОН Центар СВР Скопје изречена му е мерка „парична казна“ (учествувал во нарушување на јавниот ред и мир);
Помошник командир на ПСОН-Велес, СВР-Велес изречена му е мерка „парична казна“ (повикал лице во ПС за обавување службен разговор, не изготвил службен материјал);
Инспектор во НККР-Кисела Вода, СВР-Скопје изречена и е мерка „парична казна“ (покажала слаба активност во работењето);
Раководител на смена во ПС за ГН-Блаце, РЦ за ГР-Север изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано);
Раководител на смена во ПС за ГН-Блаце, РЦ за ГР-Север изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано);
Раководител на смена во ПС за ГН-Блаце, РЦ за ГР-Север изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано);
Дежурен Полицаец во ПС за ГН-Долно Блаце, РЦ за ГР-Север изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано);
Дежурен Полицаец во ПС за ГН- Блаце, РЦ за ГР-Север изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано);
Полицаец-водич на службено куче во ПС за ГН- Блаце, РЦ за ГР-Север изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано);
Полицаец во ПС за ГН- Блаце, РЦ за ГР-Север изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано);
Полицаец во ПС за ГН-Долно Блаце, РЦ за ГР-Север изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано);
Полицаец во ПС за ГН и ГП-Богородица, РЦ за ГР-Југ изречена му е мерка „парична казна“ (Не постапил согласно правилата и прописите на Министерството);
Самостоен инспектор за економски криминалитет во ОЕК, СВР-Велес изречена му е мерка „парична казна“ (Не постапил согласно правилата и прописите на Министерството);
Виш криминалистички техничар во НК за КР-Гостивар, СВР-Тетово изречена му е мерка „парична казна“ (не постапил по наредба на ОЈО за проследување на подигнати траги и предмети од увид на вештачење);
Полицаец во ПС за ГП-Табановце, РЦ за ГР-Север изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано);
Полицаец во ПС за ГП-Табановце, РЦ за ГР-Север изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано);
Полицаец во ПС за ГП-Табановце, РЦ за ГР-Север изречена му е мерка „парична казна“ (своето формациско оружје не го одржувал чисто и подмачкано);
Главен дежурен во ПС ОН Тетово, СВР Тетово изречена му е мерка „запирање на постапка“ (неутврдена одговорност);
Полицаец во ПС ОН Тетово, СВР Тетово изречена му е мерка „запирање на постапка“ (неутврдена одговорност);
Полицаец во ПС за ГП Аеродром „Св.Апостол Павле„ Охрид, РЦ за ГР Запад, изречена и е мерка „запирање на постапка“ (неутврдена одговорност);
Виш инспектор во Одделение за внатрешно обезбедување на Влада на РМ, Оддел за обезбедување изречена му е мерка „запирање на постапка“ (нема повреда);
Самостоен криминалистички техничар за вршење увид на место на настан во НК за КР-Гостивар, СВР-Тетово изречена му е мерка „запирање на постапка“ (нема повреда);