Македонија

МЗ: Во мостра од вакумиран сечкан свински врат, производ на Екстра-меин од Куманово има листерија

МЗ: Во мостра од вакумиран сечкан свински врат, производ на Екстра-меин од Куманово има листерија

Во врска со изнесените наводи од определени медиуми дека во вакумираниот свински врат од Екстра-меин не е пронајдена листерија, Министерството за здравство ја информира јавноста за следната фактичка состојба:

„Согласно процедурите, земена е мостра од малопродажен објект во Гевгелија, со пополнет записник во присуство на претставници од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, и истата е испитана во лабораторија на Центарот за јавно здравје-Велес.

При испитувањата, утврдено е присуство на listeria monocytogenes и заради дополнителна сигурност и второ мислење, материјалот со идентификувана листерија е испратен до Институтот за микробиологија и паразитологија при Медицинскиот факултет во Скопје, каде што е потврдена листеријата и примерок е испратен на Факултетот за ветеринарна медицина, за генетска типизација. Примерокот е доставен под број, а без идентификација, односно без наведување на името на производителот.

Резултатите од извршената генотипизација покажуваат дека генетскиот профил на изолираната листерија е 98% идентична со генотипот на листерија изолирана кај заболените лица. Како што информираше Комисијата за заразни болести, се работи за мостра од вакумиран сечкан свински врат, производ на Екстра-меин од Куманово (произведен 21.07.2014 година, со рок на траење до 04.09.2014 година),“ реагираат од Министерство за здравство.

Тие потстетуваат дека досега се испитани над 650 мостри, од кои во 30 случаи се пронајдени примери на изолати на listeria monocytogenes, кои се предмет на натамошна термичка обработка.