Македонија

Национална стратегија за развој на женското претприемништво во Македонија

Национална стратегија за развој на женското претприемништво во Македонија

До скоро женското претприемништво во земјава беше речиси непознаница, но сега е еден од битните фактори во економијата кој го поврзува бизнисот со науката, релевантните државни институции, локалните самоуправи и стопанските комори.

Ова беше посочено денеска на презентацијата на резултатите од регионалниот проект „Женското претприемништво – мотор за создавање работни места во Југоисточна Европа“.

Македонија е една од ретките земји во Европа, вклучувајќи ја и ЕУ, што има статистичка база за женското претприемништво, а моментно активно работи и на креирање национална стратегија која ќе го дефинира и значително ќе го подобри овој сегмент од стопанството.

Македонија во проектот ни беше многу значајна. Иако имаше скромни почетоци, стана единствената земја во добар дел од Европа, вклучувајќи ја и ЕУ, што успеа во изминатите четири години да направи статистичка база. Тоа на прв поглед не изгледа толку битно, но е темел на сите паметни политички одлуки и претставува стратна позиција за мерење колку е нешто напшравено или не. Многу поголеми земји и држави кои далеку посилно се промовираат, не се ни блиску до ваквиот резултат, изјави Мери Ан Рукавина Ципетиќ, директор на Иницијативата за одржлив развој која е еден од носителите на проектот.

Според Ципетиќ, во ЕУ се користи и пренесува македонското искуство, а Македонија црпи дел од праксата и добрите европски политики.

Околу 33 отсто жени претприемачи во македонското стопанство

Околу 33 отсто жени претприемачи во македонското стопанство
Околу 33 отсто жени претприемачи во македонското стопанство

Во македонското стопанство околу 33 проценти се жени претприемачи што е речиси исто ниво како европското. Повеќето од нив се носители на микро и мали претпријатија, во услужните дејности, а отвориле бизнис за да се вработат, а не за да бидат деловни луѓе.

Тоа значи…