Македонија

Над 3.000 лица ќе бидат вработени на неодредено работно време

Над 3.000 лица ќе бидат вработени на неодредено работно време

Владата на Република Македонија го усвои предлог-законот за трансформација во редовен работен однос.

Ова значи дека над 3000 лица кои се вработени во државните институции, по однос на определно работно време, волонтери со договори, договори на дело или авторски договори, ќе бидат вработени на неопределено време.

-Сите лица ангажирани кои не се во редовен работен однос, најмалку 3 месеци, заклучно со 30.11.2014-та ќе може да го оставарат правото на договор на неопределено време, истакна вицепремиерот Пешевски.

Законот стапува на сила по донесувањето во Собранието, а институциите имаат рок од 30 дена да склучат договори со лицата.

Договорите ќе се склучуваат во 3 групи етапно. Првата веднаш, во која ќе бидат вклучени 35 отсто од лицата со вакви договори, втората од 01.12.2015-та и третата од 01.09.2016-та.

Приоритет ќе имаат оние лица кои се ангажирани најдолго време со вакви договори.