Македонија

Над илјада новозаболени од грип минатата седмица

Над илјада новозаболени од грип минатата седмица

Според податоците на Институтот за јавно здравје, минатата седмица се пријавени 1.085  новозаболени лица од грип и на грип слични заболувања, што е зголемување од 70 отсто во споредба со минатата седмица кога беа регистрирани 637 заболени лица.

Во однос на минатата сезона кога биле регистрирани 1.919 случаи, постои намалување од 9 отсто на бројот на заболени.

Минатата недела најголем број заболени – 699, се пријавени во најголемата возрасна група од 15 до 64 години, а највисока инциденца од 71,7/100.000 жители се регистрира кај децата на возраст од 5 до 14 години.

Оваа недела најголем број заболени лица (n=292) и највисока инциденца (243,8/100.000 жители) се пријавени од подрачјето на Гостивар.

Досега во сезоната 2017/2018 вкупниот број на пријавени случаи со заболувања слични на грип изнесува 3.478 (I=168,1/100.000). Регистрираниот број случаи е повеќекратно помал во споредба со истиот период од минатата сезона (32.934).

Досега најголем број заболени лица – 887, се регистрирани во Гостивар и 413 во ЦЈЗ „Тетово“, а највисока инциденцата од  1.091,7 на 100.000 жители е регистрирана на подрачјето на Дебар. Во однос на дистрибуцијата на заболените по возрасни групи, кумулативно најголем број заболени се пријавени во возрасната група од 15 до 64 години – 2.307 случаи (66 отсто), а највисока кумулативна инциденца од 207,4/100.000 се регистрира кај децата на возраст од 5 до 14 години.

ВИРУСОЛОШКИ НАДЗОР

Минатата недела во вирусолошката лабораторија на ИЈЗ тестирани се 21 материјал за грип. Од тестираните материјали, 8 се позитивни за присуство на вирусот на инфлуенца – 5 Influenza B (Yamagata) и 3 Influenza A(H1N1)pdm.

Од почетокот на сезоната 2017/2018 во ИЈЗ пристигнати се 132 хумани материјала од здравствените установи, од кои 21 (15,9 отсто) се позитивни за присуство на вирусот на инфлуенца, од кои 9 се Influenza A (8 суптипизирани како А(H1N1)pdm и еден А-несуптипизиран), а 12 се Influenza B (Yamagata).

 ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПОТ

Во епидемиолошките служби на ЦЈЗ/ПЕ вакцинацијата започна на 17 октомври, а на располагање за вакцинација во јавните здравствени установи за оваа сезона беа 27.997 дози.

Искористени се сите набавени вакцини – вакцинацијата против сезонски грип е завршена на територијата на РМ. Најголем број од вакцинираните се на возраст над 65 години – 60,5 отсто. Од вкупниот број вакцинирани, 75,2 отсто се со историја на хронично/и заболување/а.

 ЕВРОПСКИ РЕГИОН

Во согласност со извештајот на Flu News Europe за состојбата со грипот во сезоната 2017/2018, во Европа се регистрира широка распространетост на активноста на вирусот на грипот во најголем дел од земјите од регионот, а се зголемува во земјите од источниот дел од континетот. Низок интензитет на активност се регистрира во 21 земја, среден во 16, а во 5 (Италија, Ирска, Луксембург, Малта и Шпанија) се регистрира висок интензитет на активност на вирусот на грипот. Во однос на географската распространетост, во 7 земји се регистрира спорадична, во 4 локална, во 7 регионална и во 22 широка распространетост.

Врз основа на податоците доставени до EuroMOMO, во текот на изминатите недели се зголеми смртноста кај старите лица, особено во земјите од јужниот дел од Европа и Велика Британија.