Македонија

Награда „26 јули“ за шест најдобри студенти

Награда „26 јули“ за шест најдобри студенти

Свечено врачување на наградата „26 јули“ од фондацијата „Франк Манинг“ ќе се одржи денеска на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Добитници на наградата ќе бидат шест најдобри студенти од Архитектонскиот, Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Филозофскиот, Економскиот, Правниот факултет „Јустинијан Први“ и Факултетот за ликовни уметности за учебната 2013/2014 година.

По завршувањето на наградата ќе биде потпишан Меморандум за соработка меѓу Фондацијата „Македоника“ и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со цел за создавање и развивање на најголема е-библиотека на универзитетски учебници на македонски јазик.