Магазин

Награда за Марко Коловски на конкурсот за музиколошки труд на СОКОМ

Награда за Марко Коловски на конкурсот за музиколошки труд на СОКОМ

На конкурсот за музиколошки труд, овјавен од страна на Сојузот на композиторите на Македонија, жири комисијата во состав: Проф. Стојан Стојков, Проф. Д-р Јане Коџабашија и Проф. Д-р Томе Манчев донесе едногласна одлука според која за победник на конкурсот се избира музиколошкиот труд „Трнливиот пат до успхот- од Гоце до Цар Самуил- оперите на Кирил Македонски (1925-1984)“ чиј автор е истакнатиот музиколог Марко Коловски.
Наградениот  труд е прилично обемен музички есеј, посветен на дел од творештвото на македонскиот композитор Кирил Македонски, во годината кога се навршуваат три децении од неговата прерана смрт. Овој труд, освен ова, е посветен на триесет шеесет годишнината од поставувањето на првата македонска опера („Гоце“), како и на 1000 годишнината од смртта на Цар Самуил, – инспирацијата за втората опера на Кирил Македонски.

Користејќи исклучително богат архивски материјал од времето на создавањето, подготовката и поставувањето на овие две крупни дела од македонската музичка историја, Коловски, благодарение на своето одлично познавање на опусот на Кирил Македнски, како и на широкиот увид во македонското музичко творештво воопшто, создава јасна и уверлива слика за премрежијата низ кои минувал авторот во реализацијата на својот творечки чин. Без намера да суди, тој со голема умешност и научна акрибија ја остварува својата цел, имено да ги опише околностите во кои се случија премиерите на овие два меѓника во македонското оперско (па и музичко) творештво. Да ги среди податоците што постоеја расфрлани на различни страни за да може сликата и заклучоците што може да се изведат од неа да бидат поцелосни и покохерентни. За да можеме уште еднаш, во годината кога се навршуваат шеесет години од премиерата на првата македонска опера „Гоце“ и триесет години од прераната смрт на нејзиниот автор Кирил Македонски да се потсетиме на нив и да им ја оддадеме должната почит.

 

Марко Коловски е роден e на 25.11.1957 година во Струга. Студирал паралелено Музичка теорија и педагогија и Музикологија. Во 1981 година дипломира на МТП, а во 1983 година на одделот за Музикологија, во класата на Проф. Драгослав Ортаков. Постдипломски студии посетувал на Факултетот за музичка уметност во Скопје во 1990 и 1991 година. Од 1985 година работи во музичката програма на Македонско радио. Од 1987 е Уредник на Редакцијата за класична музика (и од 2012 до денес), а од 1989 до 2000 година е Уредник на Музичката програма на Македонското радио. Од 1997 година е покренувач и главен и одговорен уредник на списанието „Музика„. Во декември 2002 година е именуван за Директор на Ансамблот за народни песни и игри на Македонија – „Танец“. Од 2007 до 2012 е Претседател на Сојузот на композиторите на Македонија. Автор е на книгите „Македонски композитори и музиколози“, Скопје, 1993 (награда „Панче Пешев„ за најуспешно остварување во областа на музичкото творештво и музикологија за 1993).; „Корени и цутови“ – Фолклорот во творештвото на Власти­мир Николовски, Скопје, 1996; – „Ex tempore – Охридско лето 1991 – 2001“, Скопје, 2001:  „Есеи за македонската музика“ Скопје, 2009. „ЗОГРАФСКИ“, Скопје, 2011; „47 македонски композитори“ Скопје, 2013-14. Коавтор е на книгите: – “MUSIC IN THE BALKANS”. Tirana, 2001; „Охридско лето 1961 – 1996“ 1996; – „Лексикон опера“, Универзитет уметности, Београд, 2008; „Музика, опера, балет“ – МИ-АН, Скопје, 2008; „50 години Охридско лето“ -(монографија) 2010 година. Коавтор е и во повеќе мултимедијални проекти како: „ENCIKLOPEDIA MACEDONIKA“, Семос мултимедиа, 1999; 2002; 2003; „МУЛТИМЕДИЈАЛНА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА МАКЕДОН­СКИ­ОТ МУЗИЧКИ ФОЛКЛОР“ (коавтор раководител на проектот); МУЛТИМЕДИЈАЛНА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА „КУЛТУРАТА НА МАКЕДОНИЈА НА 20-ОТ ВЕК“ – Министерство за култура, Семос Мултимедија, 2004. Учесник е во енциклопедиски и други проекти: „Енциклопедија БРИТАНИКА“ – македонско издание, 2005; Општа енциклопедија, МИ-АН, 2006; „Енциклопедија на Македонија“, МАНУ (2009) – (член на редакција и автор на 107 единици); Енциклопедија на македонскиот музички фолклор (ракопис). Автор е и на повеќе десетини статии и есеи објавувани во стручни и научни списанија во Македонија и во странство, како и на повеќе од 600 критики објавени во печатот кај нас и на програмите на Македонското радио. Автор е и на голем број циклуси радио емисии, сценарија (или ко-сценарист) за повеќе кореодрами и коавтор е на театарската претстава „Последните Македонци 2012“. Коловски е прв добитник е на наградата „Виртуози“ за најуспешни остварувања во областа на публицистиката во 2012 година.