Македонија

Најавени измени во законот за патни исправи

Најавени измени во законот за патни исправи
Во Собранието денеска седници на четири собраниски комисии

Во Собранието на Република Македонија денеска седници ќе одржат комисиите за политички систем и односи меѓу заедниците, за труд и социјална политика, за економски прашања, за земјоделство, шумарство и водостопанство и за одбрана и безбедност.

На дневниот ред на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците се Предлог – законот за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на Република Македонија, Предлог – законот за јавнообвинителска служба, како и Предлог – законот за изменување и дополнување на Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија, сите во второ читање.

На седницата ќе се расправа и по годишните извештаи на Народниот правобранител за степенот на обезбедувањето, почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права во 2014 година и за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2014 година.

Предлог-законот за изменување на Законот за социјалната заштита, во прво читање е единствена точка на седницата на Комисијата за труд и социјална политика.

Членовите на Комисијата за економски прашања ќе дискутираат по Предлог – законот за изменување на Законот за технолошки индустриски развојни зони, во прво читање.

На агендата на седницата на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство се Предлог-законите за изменување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост, на Законот за земјоделското земјиште и на Законот за безбедност на храната.

На денешната седница Комисијата за одбрана и безбедност на дневниот ред ја има Предлог – одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската Унија „Алтеа” во Босна и Херцеговина.