Магазин

Најчести имиња на деца во Македонија во 2015-тата година

Најчести имиња на деца во Македонија во 2015-тата година

Мила е најчестото женско, а Јаков најчестото машко име кое граѓаните во земјава го давале на своите новородени деца во текот на оваа година, пишува МИА.

Меѓу најчестити имиња во 2015 година кај новородените женски бебиња се и Лана, Михаела, Сара, Јана, Софија, Дарија, Мелиса, додека кај машките деца најчести имиња кои ги давале се и Стефан, Филип, Дамјан, Даријан, Никола, Јован и Михаил.

Според податоците на Управа за водење матични книги во 2015 година како специфични имиња се јавуваат  Денуција, Срна, Мевлан, Бисера, Фатма.

Стотина деца кои се родени годинава добиле по две имиња.