Македонија

Најголемиот дел од училиштата работат, на штрајкувачите плати треба да им исплати СОНК

Најголемиот дел од училиштата работат, на штрајкувачите плати треба да им исплати СОНК

Најголемиот дел од училиштата работат и таму наставата се одвива редовно, без никакви одложувања. Училиштата што во претходните денови не работеа се откажуваат од штрајкот, а во училиштата каде што имаше делумен штрајк сега и тој е прекинат.

Во општините каде немаше штрајк вчера и завчера нема штрајк ниту денес.

Целосно е прекинат штрајкот во 9 училишта: ОУ Петар Здравковски во Бутел, ОУ Гоце Делчев во Василево, ОУ Перпарими во Тетово, ОУ Симче Настевски во Јегуновце, СОУ Јане Сандански во Битола, СОУ Коле Неделковски во Велес, СОУ Гостивар, СУГС Георги Димитров во Скопје и во СУГС Цветан Димов во скопје.

Штрајкот продолжува единствено во општините каде локалната власт е под капата на СДСМ, во Струмица и Куманово.

Инаку, согласно член 54 од Колективниот договор за основното образование во Република Македонија и член 51 од Колективниот договор за средното образование во Република Македонија предвидено е доколку има штрајк кој не е заради кршење на права туку е обременет со нереални барања за повисоки права подразбира дека СОНК треба да ги исплати штрајкувачите.

Во конкретниот случај, со оглед на тоа што СОНК не протестира заради кршење и намалување на работничките права, туку бара повисоки права за наставниците (некои од нив, нереални – како што е зголемувањето на нивните плати за 25% итно и без одложување), подразбира дека СОНК ќе треба да им исплати плати на оние наставници кои штрајкуваат.