Македонија,Економија

Намален прометот на трговијата на мало во ноември

Намален прометот на трговијата на мало во ноември

Прометот во трговијата на мало во ноември лани, во споредба со истиот период во 2012-та година, бележи намалување, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Намалување на прометот е забележано во групите: Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун, номинално за 14,2 отсто, а реално за 15,3 отсто, Трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво, номинално за 0,9 отсто, а реално за 7,6 осто, Трговија на мало, освен трговија со горива, номинално за 7,9 отсто, а реално за 9,8 отсто, и Трговија на мало со автомобилски горива, номинално за 8,2 отсто, а реално за 3,9 отсто.