среда, 26 јули 2017  |  Вести денес: 42

НБРМ: Економијата се стабилизира, намалена каматата на благајничките записи

Економијата конечно почнува да се стабилизира - Народната Банка оценува дека состојбите се враќаат на нивоата од пред 7 месеци. Народната банка донесе одлука за пад на основната камата на благајничките записи за 0,25 процентни поени и таа да изнесува 3,75%.

нбрм

Поврзани вести

Податоците од ноември велат дека населението го продолжува трендот на штедење. Екононските фундаменти и натаму остануваат стабилни и со позитивна оцена.

Во третиод четврт од годината, македонската економија продолжува да расте со одлична камата од 2.4% која е за малку повисока од проекцијата за истата. Ова се должи на подобрената лична потрошувачка и извозот, велат од НБРМ.

Најновите податоци за девизните резерви покажуваат намалување во ноември, како резултат на редовното намирување на достасаните обврски на државата кон надворешните кредитори и достасување на девизните депозити  на домашните банки  пласирани во благајнички  записи. Сепак, интервенциите кои ги напрваи Централната банка делуваа  во насока на раст на девизните резерви, што упатува на поволни платнобилански текови.  Трговскиот дефицит е нешто понизок од очекувањеата, а нето откупот на менувачкиот пазар, како показател за приватните транфери, е во рамки на очекувањата. На седницата на Комитетопт на Народната банка  е заклуено дека ризиците од домашните политички случувања се ублажени, но и понатму присутни. Ризиците од глобалното опкружување остануваат актуелни, се наведува во соопштениот на Народната банка

Најчитани вести