Македонија

Недела на грижа за стари лица

Недела на грижа за стари лица

Во Културно информативен центар денеска ќе биде промовирана соработката со партнерите на проектот: компанијата ЕВН Македонија, Град Скопје, СЗПМ, Австрискиот Црвен крст и Албиз Фондација, а потоа сите посетители ќе може да го посетат мини саемот на Дневниот центар за стари лица и центар за давање помош во домашни услови, да се информираат за активностите, да направат превентивни здравствени прегледи и да пробаат од слатките задоволства подготвени од корисниците.