Македонија

Нов апарат за невромониторинг на Тораковаскуларна хирургија

Нов апарат за невромониторинг на Тораковаскуларна хирургија
Нов апарат за невромониторинг на Тораковаскуларна хирургија

На Клиниката за торакална и васкуларна хирургија е ставен во функција еден од најсовремените апарати за невромониторинг со кој ќе се сведат на минимум сите можни компликации кои се јавуваат при интервенции на тироидната жлезда. Станува збор за апарат кој првпат се набавува во Клиниката и во јавното здравство во Република Македонија, а ретко го има и во земјите од регионот.

Вредноста на апаратот…